Brandsanering

NU ÄR PENGARD TILLBAKA IGEN

ROSTSKYDDSOLJAN PENGARD

Pengard är en mycket lättflytande olja, som undantränger fukt från metallytor, tränger in i sprickor och torkar till en tunn självreparerande och rostskyddande film.

Pengard är en penetrerande olja med god krypförmåga som därigenom underlättar demontering av maskindelar.

Pengard rekommenderas för smörjning av invecklade mekaniska delar där konventionella oljor ej fungerar p.g.a. dålig inträngningsförmåga. För fuktborttagning och korrosionsskydd rekommenderas nerdoppning i tank alternativt applicering medelst sprutning. 

Restvärdesskydd
 vid brand:

Pengard appliceras på metaller så snart släckningsarbetet avslutats.

 

 

DE TRE ”ESSEN” VID BRANDSANERING

Våra högeffektiva rengöringsmedel har i många år använts vid sanering efter bränder av ledande saneringsföretag i Sverige. De såldes tidigare av Svenska Penetone och Glitsa Production och görs nu av samma personal som tidigare.De mest använda produkterna är:

 

Formula 611. Starkt alkaliskt medel som effektivt tar sot och inbrända föroreningar.

Ferrotone.  Tar bort rost som uppstår efter släckning.

Power Cleaner.  Effektivt alkaliskt rengöringsmedel, som ej är frätande.

Produktdatablad Formula 611 (PDF öppnas i nytt fönster).

Produktdatablad Ferrotone (PDF öppnas i nytt fönster).

Produktdatablad Power Cleaner (PDF öppnas i nytt fönster).

Sida:(Av: 0)